Aktualne

Cześć I – badań zawodowych /w tym IPD/ oraz coachingu kariery zawodowej Część II – seminarium aktywnej integracji Część III – warsztatów aktywizacji zawodowej