Strona główna
Strony: 12

     Jak zdobyć pieniądze na windę? Skorzystaj z pomocy PFRON i zapewnij niepełnosprawnemu mieszkańcowi godne warunki do życia! Jesteś zarządcą w wielorodzinnym budynku mieszkalnym wspólnoty...

Powiat Ostrowski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż z dniem 3112.2018r. zakończył realizację Projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim”. Projekt...

 

ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ

10 maja 2019 roku

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, iż wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, w drugiej...

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż na podstawie Zarządzenia nr 18/2019 Starosty Ostrowskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku...

OGŁOSZENIE O PRACĘ

26 października 2018 roku

Powiatowe Centtrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim poszukuje pracownika na stanowisko:PSYCHOLOG

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w ramach poradnictwa specjalistycznego - poradnictwo w zakresie przeciwdziałania urazom i sytuacjom niebezpiecznym dla zdrowia - poradnictwo grupowe, w ramach realizacji projektu...

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w ramach poradnictwa specjalistycznego - specjalisty psychologa - poradnictwo grupowe, w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych...

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim”...

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w ramach poradnictwa specjalistycznego – specjalisty dietetyka, w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie...

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w ramach poradnictwa specjalistycznego – specjalisty dietetyka, w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie...

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w ramach poradnictwa specjalistycznego – specjalisty dietetyka, w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie...

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w ramach poradnictwa specjalistycznego - specjalisty dietetyka, w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie...

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w ramach poradnictwa specjalistycznego - specjalisty psychologa - poradnictwo grupowe, w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych...

W związku z porpoczęciem realizacji projektu, Do IT” - dotujemy technologie przez Stowarzyszenie CUBE Centrum Usług Biznesowo - Edukacyjnych w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim w ramach...

Zapraszamy na drzwi otwarte- Punktu Kontaktowego Priorytetu inwestycyjnego 8i oraz 9i WRPO 2014-2020- Punktu Kontaktowego POWER 2014-2020  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim wraz z 2 partnerami (1 OPS, 1 NGO)  w okresie od 0101.2017 -  3112.2018 realizuje projekt  „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie...

Ogłoszenie o naborze

23 grudnia 2016 roku

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej  - 2 osoby – na podstawie umowy cywilnoprawnej, w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych...

Strony: 12