Zapytanie ofertowe - usługa w ramach poradnictwa specjalistycznego...
2018-10-25 15:23:35

Zapytanie ofertowe - usługa w ramach poradnictwa specjalistycznego - poradnictwo w zakresie przeciwdziałania urazom i sytuacjom niebezpiecznym dla zdrowia - poradnictwo grupowe

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w ramach poradnictwa specjalistycznego - poradnictwo w zakresie przeciwdziałania urazom i sytuacjom niebezpiecznym dla zdrowia - poradnictwo grupowe, w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim” realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wytworzył/Odpowiedzialny: Włodzimierz Florczak
Czas wytworzenia: 2018-10-25
Udostępnił: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2018-10-25 15:23:35
Liczba wyświetleń: 103