Zapytanie ofertowe - usługa w ramach poradnistwa specjalistycznego...
2018-10-03 14:51:12

Zapytanie ofertowe - usługa w ramach poradnistwa specjalistycznego - specjalisty psychologa - poradnictwa grupowe

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w ramach poradnictwa specjalistycznego - specjalisty psychologa - poradnictwo grupowe, w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim” realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wytworzył/Odpowiedzialny: Włodzimierz Florczak
Czas wytworzenia: 2018-10-03
Udostępnił: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2018-10-03 14:51:12
Liczba wyświetleń: 80