Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkolenia kandydatów na...
2018-03-01 14:42:34

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim” realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wytworzył/Odpowiedzialny: Włodzimierz Florczak
Czas wytworzenia: 2018-03-01
Udostępnił: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2018-03-01 14:42:34
Liczba wyświetleń: 192