Zapytanie ofertowe - usługi w ramach poradnictwa specjalistycznego...
2018-01-23 15:19:07

Zapytanie ofertowe - usługi w ramach poradnictwa specjalistycznego - specjalista dietetyk

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w ramach poradnictwa specjalistycznego – specjalisty dietetyka, w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim” realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wytworzył/Odpowiedzialny: Włodzimierz Florczak
Czas wytworzenia: 2018-01-23
Udostępnił: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2018-01-23 15:19:07
Liczba wyświetleń: 172