Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza otwarty konkurs na...
2017-11-27 15:26:22

Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - dofinansowanie prowadzenia świetlicy środowiskowej w latach 2018-2019

Wytworzył/Odpowiedzialny: Włodzimierz Florczak
Czas wytworzenia: 2017-11-27
Udostępnił: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2017-11-27 15:26:22
Liczba wyświetleń: 130