Zapytanie ofertowe - usługi w ramach poradnictwa specjalistycznego
2017-06-23 15:23:36

Zapytanie ofertowe - usługi w ramach poradnictwa specjalistycznego

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w ramach poradnictwa specjalistycznego, w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim” realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wytworzył/Odpowiedzialny: Włodzimierz Florczak
Czas wytworzenia: 2017-06-23
Udostępnił: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2017-06-23 15:23:36
Liczba wyświetleń: 282