Bezwrotna dotacja na założenie firmy
2017-04-24 15:32:43

Bezwrotna dotacja na założenie firmy

W związku z porpoczęciem realizacji projektu, Do IT” - dotujemy technologie przez Stowarzyszenie CUBE Centrum Usług Biznesowo - Edukacyjnych w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Wytworzył/Odpowiedzialny: Włodzimierz Florczak
Czas wytworzenia: 2017-04-24
Udostępnił: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2017-04-24 15:32:43
Liczba wyświetleń: 191