AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ I
2017-04-10 17:11:03

AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ I

Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim uprzejmie informuje, iż wnioski na Moduł I przyjmuje w systemie ciągłym – od dnia 10 kwietnia 2017 roku do dnia 30 sierpnia 2017 roku

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” 2017 Moduł I obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,  

w tym:

 
  • Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

  • Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie

                              informacyjnym:

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

  • Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne

rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,               

w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej

na III poziomie jakości.

  • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Szczegółowe informacje na temat programu oraz wnioski do pobrania znajdują się
na stronie internetowej tut. Centrum: www.pcpr.powiat-ostrowski.pl lub w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokój 4 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim oraz pod numerem tel.:  62 737-98-38.

Wytworzył/Odpowiedzialny: Aleksandra Zuchowska
Czas wytworzenia: 2017-04-10
Udostępnił: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2017-04-10 17:11:03
Liczba wyświetleń: 280