Archiwum - rok 2017

Wśród nocnej ciszy… w ŚDS

19 grudnia 2017 roku

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w ramach poradnictwa specjalistycznego – specjalisty dietetyka, w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie...

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w ramach poradnictwa specjalistycznego – specjalisty dietetyka, w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie...

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w ramach poradnictwa specjalistycznego - specjalisty dietetyka, w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie...

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w ramach poradnictwa specjalistycznego - specjalisty psychologa - poradnictwo grupowe, w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych...

W dniu 27 września 2017 roku uczestnicy wraz z kadrą Środowiskowego Domu Samopomocy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim wzięli udział w imprezie integracyjno - turystycznej zorganizowanej przez Biuro...

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w ramach poradnictwa specjalistycznego, w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim” realizowanego...

Święto Rodziny

22 czerwca 2017 roku

 

W piątek 09 czerwca br. w naszym ośrodku odbyła się zabawa muzyczna dla uczestników ŚDS. Imprezę przygotowali z dużym zaangażowaniem słuchacze i praktykanci z Medycznego Studium Zawodowego w Ostrowie Wielkopolskim....

W związku z porpoczęciem realizacji projektu, Do IT” - dotujemy technologie przez Stowarzyszenie CUBE Centrum Usług Biznesowo - Edukacyjnych w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim w ramach...

Śniadanie Wielkanocne w ŚDS

14 kwietnia 2017 roku

W piątek 07 kwietnia 2017 roku odbyło się uroczyste Śniadanie Wielkanocne dla uczestników i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim. Uroczystość...

AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ I

10 kwietnia 2017 roku

Moduł I Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim uprzejmie informuje, iż wnioski na Moduł I przyjmuje w systemie ciągłym – od dnia 10 kwietnia 2017 roku do dnia 30 sierpnia 2017 roku Pilotażowy program...

W środę 22 marca br. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, wzięli udział w XVI Przeglądzie Form Teatralnych – MASKA. Organizatorem przeglądu był Zespół...

Zapraszamy na drzwi otwarte- Punktu Kontaktowego Priorytetu inwestycyjnego 8i oraz 9i WRPO 2014-2020- Punktu Kontaktowego POWER 2014-2020  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim wraz z 2 partnerami (1 OPS, 1 NGO)  w okresie od 0101.2017 -  3112.2018 realizuje projekt  „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie...

Szukamy rodzin zastępczych!!!

6 marca 2017 roku